Vissza a főoldalra

Szolgáltatások

Egyesületünk munkaerő-piaci  szolgáltatásai fogyatékos és megváltozott munkaképességű embereknek:

 

Egyesületünk célja a megváltozott munkaképességű személyek és fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek javítása, elhelyezkedésük hatékony elősegítése komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokkal.  

Munkaerő-piaci szolgáltatásainkat az egységes szolgáltatás módszertan alapján nyújtjuk, kidolgozására a RÉV projektben került sor, a hazánkban már működő modellek elemeinek egységesítésével.  

A fejlesztés eredményeként elkészült módszertan 7 szolgáltatási lépést tartalmaz, amelyet az ügyfelek számára biztosítunk:

 • kapcsolatfelvétel és tájékoztatás, szolgáltatási szerződés kötése,

 • felmérés,

 • egyéni munkavállalási terv készítése,

 • felkészítés a munkavállalásra,

 • munkaközvetítés,

 • betanulás és a munkahelyi beilleszkedés segítése,

 • utókövetés.  

 

A nyílt munkaerő-piaci munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások:  

 • kapcsolatfelvétel és munkaerő-piaci információ nyújtása,

 • munkáltató általános felmérése,

 • konkrét munkahely ügyfél specifikus felmérése,

 • konkrét munkahely felkészítése a foglalkoztatásra,

 • rendszeres kapcsolattartás a munkáltatóval, utókövetés.  

 

Szervezetünk az alábbi egyéni tanácsadási szolgáltatásokat biztosítja ügyfelei számára: 

 
1.  Foglalkozási rehabilitációs információt nyújt, ennek keretében a tanácsadó tájékoztatást ad a munkaerő-piaci intézményrendszerről, szereplőkről, jogszabályokról, nyújtható támogatások, képzések és szolgáltatások lehetőségeiről, az igénybevétel feltételeiről.
Célunk az ügyfél információellátottságának növelése, a munkaerő-piaci integráció hatékonyabbá tétele.
2. Foglalkozási rehabilitációs tanácsadást nyújt, ennek során a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitáció, munkaerő-piaci integráció és munkába állás elősegítése, a foglalkoztathatóság fejlesztése valósul meg.
3. Foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás. A tanácsadó ennek keretében felméri a munkaerő-piaci adottságokat, készségeket és képességeket, segíti az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárását és megszüntetését, valamint az ügyféllel közösen meghatározza a rehabilitációs folyamat lépéseit és célját egy egyéni fejlesztési terv elkészítése során.
4. Foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás. A tanácsadó ennek során hozzásegíti az állást kereső személyt a megmaradt képességekkel, a korábbi munkaerő-piaci előzményekkel összeegyeztethető reális célállás megtalálásához, megosztja vele az álláskereséshez szükséges megfelelő ismereteket, valamint felkészíti az eredményes álláskeresésre, az egyénre szabott állásfeltárás során a célállásnak megfelelő munkaadókat keres fel.
5. A foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás során a tanácsadó elősegíti a pályaválasztás, a pályamódosítás megvalósítását, a megfelelő pályaterv és képzési cél meghatározását. Segítséget nyújt a pályamódosítást, vagy pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában az egyéni igények, szükségletek, életcélok, munkavállalói készségek, képességek felmérése, továbbá a képzésre történő felkészítés, tanulási képességek és készségek vizsgálata módszerek alkalmazásával.
6. A foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás során a tanácsadó segíti az ügyfelet az életvezetéséből, egészségi állapotából vagy a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárásában, valamint a tanácsadó segíti a munkába állást akadályozó érzelmi nehézségek kezelését és a személyes problémák megértését, feldolgozását és megoldását.
7. A foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás során megvalósul a képzésben részesülők benntartásának segítése, a lemorzsolódás elkerülése, a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése, a betanítás, a munkahelymegtartás segítése, az utókövetés, valamint az egyéni rehabilitációt támogató, segítő szolgáltatások szervezése, az életvitelt, munkavállalást segítő eszközök hozzáférésének szervezése a mentor által. A mentor egyéb tanácsadási módszerek és eszközök felhasználásával is segíti a munkaerő-piaci integrációt és a munkaadók befogadóvá válását a megváltozott munkaképességű személyek iránt.  
 

Csoportos tanácsadások:  

 
1. A foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning keretében az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát kereső megváltozott munkaképességű személy felkészül az önálló álláskeresésre, az elhelyezkedéshez és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák elméletének és gyakorlatának megismerésével, a munkavállalói kulcsképességek és kulcskompetenciák  fejlesztése révén.
2. A foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás keretében a korábban megszerzett ismeretek, tudás és tapasztalatok feltárásával a tanácsadó segíti a munkanélküliség okozta negatív hatások feloldását ügyfeleinknél.
A résztvevők áttekintik a munkaerő- és a képzési piac elérhető lehetőségeit,  gyakorolják az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikákat, készségeket. Az újraorientáló foglalkozás keretében motivációt erősítő-, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő-, munkavállalásra felkészítő és munkavégzést támogató önsegítő csoportok létrehozása és működtetése, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréning, egyéni rehabilitációs támogató, segítő szolgáltatások szervezése is megvalósul.
3. Képzésre történő fejlesztő felkészítés: A szolgáltatás eredményeként a képzésbe kerülést nehezítő tényezők feltárásra és kezelésre kerülnek, fejlesztve a sikeres tanulást megalapozó kompetenciákat, a munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat annak érdekében, hogy az ügyfél nagyobb eséllyel kapcsolódhasson be képzési programba és eredményesebben sajátítsa el a képzés tananyagát. 
 

Szolgáltatások munkáltatóknak:  


1. Rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás
, melynek során megvalósul az információnyújtás, kapcsolatépítés, állásfeltárás.
 
A szolgáltatással hozzájárulunk, hogy az adott térségben, településen a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete javuljon, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakuljon. A szolgáltatás keretében a foglalkoztatást ösztönző munkaadói kapcsolattartás során rehabilitációs állásfeltárás valósul meg a munkaerő-piaci kereslet élénkítése érdekében az alábbi tanácsadások által: munkaerő-piaci információ nyújtása munkaadóknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott foglalkoztatási tanácsadás, atipikus foglalkoztatási tanácsadás, álláshelyek feltárása, munkaadói kapcsolatok erősítése.
2. Foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés során a tanácsadó felkészíti a munkáltatót a munkavállalók fogadására. Módszerek: szervezet felmérése, érzékenyítő tréning, munkakörelemzés, információnyújtás, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató műszaki, technikai tanácsadás.  
3. Foglalkozási rehabilitációs állásbörze, melynek eredményeként megvalósul a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának elősegítése, az állásbörzén részt vevő munkaadók és a megváltozott munkaképességű munkát kereső személyek közötti közvetlen kapcsolatfelvétel révén. A tevékenység nagymértékben növeli az elhelyezkedés, illetve a munkahelyi megfelelés esélyét. 
4. Foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés, elősegíti az állást kereső ügyfelek és munkáltatók találkozását, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása érdekében.
Az elhelyezést követően rendszeres kapcsolattartás valósul meg a munkáltatóval és az ügyféllel is.

VI. SZERETETGOMBÓC VIGADALOM

(2022.10.05. 13:44)

2022.10.08-ÁN VÉGRE ÚJRA TALÁLKOZHATUNK AZ ÜLLŐI SPORTCSARNOKBAN
Tovább >>

JELI ARBORÉTUM - KÁM

(Program dátum: 1970.01.01.)

Tagtársaink és dolgozóink részére autóbuszos kirándulást szervezünk a híres botanikuskertbe.
Tovább >>

Neked MUNKA, Nekem ÁLOM 2020

(2021.02.26. 14:10)


Tovább >>

Látogatók száma 2010.07.29 óta:
375200