Vissza a főoldalra

Küldetésünk

 Az egyesület fő célja a fogyatékos, elsősorban mozgásfogyatékos személyek egyéni és társadalmi helyzetének segítése. E cél elérése érdekében igen kiterjedt egyéni és közösségi érdekképviseleti tevékenységet folytatunk, speciális segítségnyújtási, szolgáltatási tevékenységet végzünk fogyatékos személyek szociális alapellátásában, az információhoz való hozzáférés, a fejlett infrastruktúra használatában és foglalkoztatási rehabilitációs kérdésekben. Ezen tevékenységek eredményeképp hoztuk létre a TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT intézményt, a TELEHÁZ-at és a CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODÁ-t.

A céljaink és kialakítandó szolgáltatásaink meghatározásakor az alábbi szükségleteket, igényeket vettük figyelembe, amelyeket a tagságunk körében és az együttműködő civil szervezetek célcsoportjai körében mértünk fel:

  • A fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, valamint tartósan egészségkárosodott emberek érdekeinek védelme és képviselete.
  • Speciális, a fogyatékossággal élőket és tartós egészségkárosodott embereket érintő információk nyújtása, tanácsadás, ügyintézés segítése.
  • A mindennapi életvitelt megkönnyítő, a közszolgáltatások elérhetőségét biztosító segítő szolgálat.
  • A halmozottan hátrányos helyzetű lakosok számára információszolgáltatás az állami támogatási lehetőségekről, segélyekről.
  • Az egészségi állapotot javító, illetve megőrző gyógytorna foglalkozások.
  • A foglalkoztatottak számának növelése, a munkaerő-piactól távol lévő inaktív, 45 év feletti és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatathatóságának javítása.
  • A munkába járást akadályozó tömegközlekedési problémák megoldásának segítése, saját szállító szolgálat kialakításával.

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL A CIVIL ÉRTÉK EGYESÜLETET

(2020.02.03. 10:20)

ADÓSZÁMUNK: 18664940-1-13
Tovább >>

JELI ARBORÉTUM - KÁM

(Program dátum: 1970.01.01.)

Tagtársaink és dolgozóink részére autóbuszos kirándulást szervezünk a híres botanikuskertbe.
Tovább >>

Szeretetgombóc Klub Vigadalom

(2015.11.13. 14:34)


Tovább >>

Látogatók száma 2010.07.29 óta:
261198