Vissza a főoldalra

Az OKJ-s takarító és biztonsági őr tanfolyam jelentkezőinek tájékoztató anyaga

(Létrehozva: 2012.08.30. 10:00)

TÁMOP 1.4.1-11/2-2012-0019 jelentkezőinek tájékoztató anyaga

   

 

  

A projekt közvetlen célja:
- a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez igazodó képesítések megszerzésének támogatása célcsoportunk körében,
- a hátrányos helyzetű résztvevők munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása,
- a munkaerő-piaci szempontból hátrányt okozó pszicho-szociális helyzet megváltoztatása, az egyéni hátrányok kezelésével a résztvevők munkára kész állapotának megteremtése,
- a foglalkoztatási lehetőségek bővítésével a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztathatóságának javítása,
- foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során,
- a projektben résztvevő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése.

A közösségi feladatok ellátásával célunk, hogy a résztvevő hátrányos helyzetű személyek későbbi, támogatás nélküli elhelyezkedését elősegítsük, miközben a közösséget is szolgáljuk.
Célunk, hogy a résztvevők egyénre szabott szolgáltatásban részesüljenek, ezáltal megkönnyítsük munkaerő-piaci integrációjukat, ami a társadalmi integráció alapját jelenti számukra.
Céljaink közé tartozik, hogy a résztvevők tartós foglalkoztatását vállaló munkáltatók és munkavállalóik szemlélete formálódjon, elfogadóbbá váljanak a hátrányos helyzetű emberek iránt, munkahelyi kultúrájuk fejlődjön, társadalmi felelősségvállalási szerepük növekedjen.
Célunk, hogy a létrejött komplex foglalkoztatási szolgáltatás-csomag hosszú távú fenntartása biztosított legyen. 

A célcsoportba munkanélküli személyeket kívánunk bevonni, akik legalább egy további feltételnek megfelelnek: 

  • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • ötven év feletti,
  • 25. év alatti pályakezdő,
  • a bevonást megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ huszonnégy hónapja nyilvántartja,
  • a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él,
  • a foglalkoztatás megkezdése előtti 12 hónapon belül GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben, TEGYÁS-ban, gyermekgondozási díjban, ápolási díjban részesült,
  • rehabilitációs járadékban részesül,
  • megváltozott munkaképességű.

A projekt szolgáltatásai:

A projekt 5 szolgáltatási kategóriában valósít meg tevékenységeket:

1. Bevonás: a célcsoporttagok kiválasztásának érdekében a toborzást plakátok, szórólapok kihelyezésével, hirdetések megjelentetésével végezzük. Egyéni és csoportos tájékoztatókat tartunk, ahol az érdeklődők a mentorokkal és a tanácsadóval veszik fel a kapcsolatot.
A bevonási folyamat lényege: a mentor tájékoztatja a célcsoportot a program céljáról, szolgáltatásairól, az elvárt együttműködési formákról, felveszi a jelentkező adatait, megismeri élethelyzetét, feltérképezi az ügyfél erőforrásait.
A célcsoport képességeinek-, szükségleteinek felmérése, a fejlesztendő képességek meghatározása, a pályaalkalmassági vizsgálat további szakemberek bevonásával történik.
A célcsoport tagok számára egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervet készítünk. A célcsoport és a projektet megvalósító szervezet közötti szerződéses kapcsolat biztosítása érdekében együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor.

2. Képzés és képzéshez szükséges szolgáltatások: A szakképesítés megszerzéshez kapcsolódó tevékenységeink között elősegítjük a tanulási és munkamotiváció kialakítását, fenntartását. Kulcsképesség fejlesztő és tanulástechnikai tréninget biztosítunk, a sikeres képzéshez szükséges hiányzó alapismeretek pótlása és felzárkóztatás is megtörténik.
A célcsoport tagokat a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez igazodó, államilag elismert OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésbe vonjuk be. 15 fő biztonsági őr és 12 fő takarító képzését tervezzük a projektben.

3. Elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatások és foglalkoztatás is megvalósul a projektben. A munkavállalási tréningek keretében javítjuk a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, álláskeresési technikákat oktatunk, segítjük az állásinterjúra való felkészülést, munkaerő-piaci ismereteket adunk át Az igényeknek megfelelő munkahelyek, munkáltatók felkutatása tevékenységünket a képzés ideje alatt megkezdjük
A résztvevőket elkísérjük a leendő munkáltatókhoz, tájékoztatjuk a munkával kapcsolatos jogaikról és a legális munkavégzés előnyeiről, munkajogi alapismereteket oktatunk számukra.
A projekt keretében történő 6 hónapos foglalkoztatás során a közösségi feladat ellátásával a célcsoporttagok felkészülnek a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésre.  

A 6 hónapos támogatott foglalkoztatás alatt szervezetünk a célcsoporttagok munkáltatója.  

A közösségi feladatokat Ecser, Monor, Vecsés, Üllő, Pilis, Péteri, Nyáregyháza település Önkormányzatai biztosítják, 2013. februárjától, 6 hónapon keresztül, 25 fő számára.
A munkáltatókat és munkatársakat tájékoztatjuk a projekt résztvevőkről, bizalmuk elnyerése lehetővé teszi az elhelyezett résztvevők sikeres beilleszkedését. A munkáltatókat és a munkatársakat motiváljuk a projektrésztvevők elfogadására.

4. Pszicho-szociális szolgáltatásokat a személyiségfejlesztő tréning keretén belül biztosítjuk, valamint a bevonást követően mentorálást biztosítunk a résztvevők számára, melynek segítségével megvalósítjuk az egyéni előrehaladás követését, a problémakezelést, a további szakemberekhez irányítást.

5. Kiegészítő szolgáltatásaink a családi napok szervezése, valamint a jogsegélyszolgálat biztosítása.

A 6 hónapos támogatott foglalkoztatást követően a célcsoport továbbfoglalkoztatását részben az önkormányzatok biztosítják, valamint más nyílt munkaerő piaci munkáltatónál is helyezünk munkába résztvevőket. 

A pályázatban a célcsoport olyan közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közösségi feladatokat fog ellátni, mely a munkanélkülieket felkészíti a tartós munkavállalásra. Az átmeneti időszak alatt, a közösségi feladatok elvégzésével megszerzett kompetenciák alkalmassá teszik a célcsoporttagokat a nyílt munkaerő-piacon való munkavégzésre. A pályázat keretében végrehajtani tervezett közösségi feladatok ellátása nem érinti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. A pályázatban tervezett tevékenységek kizárólag addicionálisan járulnak hozzá a közfeladatok szervezéséhez és ellátásához.
Az Önkormányzat a célcsoport foglalkoztatása által végzett tevékenységével hozzájárul a közösség fejlődéséhez, a közfeladatok minőségének javításához.

 

VI. SZERETETGOMBÓC VIGADALOM

(2022.10.05. 13:44)

2022.10.08-ÁN VÉGRE ÚJRA TALÁLKOZHATUNK AZ ÜLLŐI SPORTCSARNOKBAN
Tovább >>

JELI ARBORÉTUM - KÁM

(Program dátum: 1970.01.01.)

Tagtársaink és dolgozóink részére autóbuszos kirándulást szervezünk a híres botanikuskertbe.
Tovább >>

Neked MUNKA, Nekem ÁLOM 2020

(2021.02.26. 14:10)


Tovább >>

Látogatók száma 2010.07.29 óta:
365181